Haut de la page
Privacyverklaring
1. Algemeen

Deze privacyverklaring informeert u – als klant of bezoeker van onze website – omtrent wat er gebeurt met eventuele persoonsgegevens die u ons verschaft of die wij over u verzamelen en verwerken.  De privacyverklaring is van toepassing op al onze producten en diensten en alle gegevensverwerkingen die wij doen of die in opdracht van ons gedaan worden door externe partijen en volgt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbevescherming (AVG, internationaal gekend als “GDPR”) zoals deze in België van kracht is en waar wij gevestigd zijn.
In overeenstemming met veranderende wetgeving en/of veranderd beleid en activiteiten m.b.t. privacy kan het zijn dat wij deze privacyverklaring periodiek moeten aanpassen.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?
 • Lightpoint NV
 • Westerring 27a
 • 9700 Oudenaarde
 • Ondernemingsnummer: BE 0430.548.950
 • Telefoon: 09/224.23.89

Wij vallen niet onder de verplichting om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. U kunt hen contacteren met enige verzoeken aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens via info@lightpoint.be.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onderstaande lijst biedt een compleet overzicht van alle categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken.  Afhankelijk van uw situatie en relatie met ons kan het uiteraard zijn dat bepaalde persoonsgegevens of categorieën in uw geval niet van toepassing zijn.

 • Uw persoonlijke contactgegevens, zoals naam en voornaam, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, telefoon of GSM-nummer, …
 • Uw contactgeschiedenis met ons, zoals e-mails, chats, ingevulde contactformulieren op onze website, …
 • Producten en diensten die u bij ons afneemt, zoals uw aankoopgeschiedenis.
 • Marketing en analyse-data, zoals nieuwsbrieven die u ontvangen hebt en of u bepaalde links hierin hebt aangeklikt.
 • Uw interactie op onze website, zoals uw accountgegevens en het winkelmandje dat u aanmaakt, eventuele productbeoordelingen die u inzendt, online bestellingen die u plaatst, …
 • Informatie die we verkrijgen van externe partijen, zoals financiĂ«le instellingen en andere betalingsverwerkers, …
 • Derdepartijtransacties, dus waarbij een andere persoon in naam van u een bepaalde transactie verricht, bvb. een bankoverschrijving of online betaling, dan bekomen we vaak bepaalde persoonsgegevens omtrent die derde partij zoals de naam en voornaam.
4. Welk is de bron van uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens afkomstig van de volgende categorieën van bronnen:

 • Van uzelf in rechtstreekse zin.
 • Van een derde partij die namens u bepaalde interacties met ons aangaat.
 • Van online media- en advertentiepartners.
 • Van analytische toepassingen, waaronder Google Analytics.
 • Van financiĂ«le instellingen en andere betalingsverwerkers en -platformen.
5. Overdracht van je persoonsgegevens aan derden?

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van Lightpoint, waarbij Lightpoint zijn bedrijfsactiviteit reorganiseert, overdraagt of stopzet, of wanneer Lightpoint failliet gaat, kunnen je persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. In dat geval zal Lightpoint, indien redelijkerwijze mogelijk, proberen je vooraf op de hoogte te brengen van het feit dat wij je persoonsgegevens aan een derde overdragen. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat dit niet altijd mogelijk is, noch technisch, noch commercieel.

6. Wat zijn de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, en op welke verwerkingsgronden?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en volgens onderstaande wettelijke verwerkingsgronden:

 1. Algemene doelstellingen:
  • Voor het uitvoeren van onze overeenkomst of contractuele verplichting
   • Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw bestelling en om deze te kunnen uitleveren of u te verwittigen om deze te kunnen komen afhalen.
   • Om inzicht te hebben in uw communicatie met ons en uw aankoopgeschiedenis om u zo goed en efficiĂ«nt mogelijk te kunnen helpen.
   • Om te kunnen uitwisselen met onze zakenpartners, zoals bvb. met logistieke partners voor de uitlevering van uw bestelling.
  • In een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij
   • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
   • Om u proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten en diensten voor te stellen.
   • Om ons bedrijf optimaal te kunnen beheren.
   • Om analytische en statistische inzichten te krijgen in ons klantenbestand en onze prestaties en hoe we deze verder kunnen optimaliseren.
   • Om uw mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.
  • Met uw toestemming
   • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
   • Om u op de hoogte te houden van nieuwe merken of producten en het reilen en zeilen binnen Lightpoint en de verlichtingswereld in het algemeen.
   • Om u proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten en diensten voor te stellen.
   • Om uw mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.
  • Omwille van wettelijke verplichtingen
   • Om onze boekhouding te kunnen voeren. 
 2. Direct marketing
  Je persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor directmarketingdoeleinden indien je daar op voorhand uitdrukkelijk mee instemt ('opt-in'). Je kunt je toestemming op ieder ogenblik intrekken, gratis en zonder dat je dit hoeft te motiveren, door te klikken op de afmeldknop onderaan elke promotionele e-mail, of, als je een profiel hebt aangemaakt, door het vakje 'nieuwsbrief ontvangen' uit te vinken.

  Als je klant bent van Lightpoint, kunnen we je directmarketingmails over vergelijkbare producten en/of diensten sturen op basis van ons rechtmatig belang, en dit totdat je je uitschrijft voor deze mailings door te klikken op de afmeldknop onderaan elke promotionele e-mail. Als je een profiel hebt aangemaakt, doe je dat door het vakje 'nieuwsbrief ontvangen' uit te vinken.

 3. Profilering
  Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de werkprestaties van die natuurlijke persoon, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

  De verwerking van je persoonsgegevens kan gepaard gaan met het opstellen van profielen voor directmarketingdoeleinden, waarbij wij je bepaalde producten en aanbiedingen zullen voorstellen op basis van je eerdere aankopen.

  Je hebt het recht om op ieder ogenblik bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van profilering voor directmarketingdoeleinden. Stuur daarvoor een e-mail naar info@lightpoint.be.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartijden van uw persoonsgegevens variëren en zijn afhankelijk van de volgende criteria:

 • Zo lang je ons je toestemming geeft, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief, voor profilering, ...
 • Zo lang als u uw toestemming verleent, bvb. voor onze nieuwsbrief.
 • Zo lang als nodig volgens wettelijke verplichtingen, bvb. de bewaartijden van facturen.
 • Zo lang als nodig volgens contractuele verplichtingen, bvb. om service en assistentie te kunnen verlenen, om de wettelijke of bijkomende garantie te bieden, om u te kunnen verwittigen i.g.v. eventuele terugroepacties, …
 • Zo lang als nodig is volgens onze bedrijfsbehoeften, bvb. om te weten wat u in het verleden bij ons aangekocht heeft en deze informatie ook aan u te kunnen blijven aanbieden, …
8. Worden uw persoonsgegevens uitgewisseld buiten de EU?

Het merendeel van onze persoonsgegevens blijven binnen de EU en EER. In sommige gevallen delen we echter persoonsgegevens met internationale organisaties en/of partijen buiten de EU, zoals internationale logistieke partners.

9. Bent u verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen?

Indien u bij ons producten of diensten wenst aan te kopen, bent u verplicht een minimum aan persoonsgegevens te bezorgen.  Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze contractuele alsook wettelijke verplichtingen niet nakomen. Eventuele optionele persoonsgegevens worden steeds als dusdanig aangegeven.

10. Welke veiligheidsmaatregelen hebben we genomen om je persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen die zowel op technisch als organisatorisch vlak geschikt zijn om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de ongeoorloofde toegang of het per ongeluk doorgeven van de persoonsgegevens aan derden, alsook de ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, te voorkomen.

Leef steeds de veiligheidsnormen na, bijvoorbeeld door ongeoorloofde toegang tot je login en toegangscode te vermijden. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op je computer, het IP-adres en de identificatiegegevens, en ook voor de vertrouwelijkheid. Lightpoint is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij.

Met het oog op de verwerking van je persoonsgegevens verlenen wij onze werknemers toegang tot je persoonsgegevens. Wij garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming doordat we onze medewerkers contractuele verplichtingen opleggen die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid

11. Wat zijn uw rechten als betrokkene in het kader van de privacywetgeving?

De privacywetgeving geeft u de volgende rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht om geĂŻnformeerd te worden omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien incorrect of incompleet.
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Het recht om inzage in uw persoonsgegevens te krijgen en hoe we deze verwerken.
 • Het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen.
 • Het recht om een persoonlijke evaluatie te verkrijgen indien u onderworpen werd aan een bepaalde automatische beslissingsvorming.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen profilering voor directmarketingdoeleinden.
12. Hoe kun je een klacht indienen?

Je hebt bovendien het recht om klacht neer te leggen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in je land van herkomst binnen de Europese Unie.

13. Gebruikt Lightpoint cookies?

Lightpoint gebruikt welbepaalde cookies.

14. Hoe gebruikt Google jouw gegevens?

Lightpoint maakt gebruikt van Google-services. Hiervoor delen we gegevens met Google. Meer informatie hierover is te vinden via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl.

Privacyverklaring
1. Algemeen

Deze privacyverklaring informeert u – als klant of bezoeker van onze website – omtrent wat er gebeurt met eventuele persoonsgegevens die u ons verschaft of die wij over u verzamelen en verwerken.  De privacyverklaring is van toepassing op al onze producten en diensten en alle gegevensverwerkingen die wij doen of die in opdracht van ons gedaan worden door externe partijen en volgt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbevescherming (AVG, internationaal gekend als “GDPR”) zoals deze in België van kracht is en waar wij gevestigd zijn.
In overeenstemming met veranderende wetgeving en/of veranderd beleid en activiteiten m.b.t. privacy kan het zijn dat wij deze privacyverklaring periodiek moeten aanpassen.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?
 • Lightpoint NV
 • Westerring 27a
 • 9700 Oudenaarde
 • Ondernemingsnummer: BE 0430.548.950
 • Telefoon: 09/224.23.89

Wij vallen niet onder de verplichting om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. U kunt hen contacteren met enige verzoeken aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens via info@lightpoint.be.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onderstaande lijst biedt een compleet overzicht van alle categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken.  Afhankelijk van uw situatie en relatie met ons kan het uiteraard zijn dat bepaalde persoonsgegevens of categorieën in uw geval niet van toepassing zijn.

 • Uw persoonlijke contactgegevens, zoals naam en voornaam, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, telefoon of GSM-nummer, …
 • Uw contactgeschiedenis met ons, zoals e-mails, chats, ingevulde contactformulieren op onze website, …
 • Producten en diensten die u bij ons afneemt, zoals uw aankoopgeschiedenis.
 • Marketing en analyse-data, zoals nieuwsbrieven die u ontvangen hebt en of u bepaalde links hierin hebt aangeklikt.
 • Uw interactie op onze website, zoals uw accountgegevens en het winkelmandje dat u aanmaakt, eventuele productbeoordelingen die u inzendt, online bestellingen die u plaatst, …
 • Informatie die we verkrijgen van externe partijen, zoals financiĂ«le instellingen en andere betalingsverwerkers, …
 • Derdepartijtransacties, dus waarbij een andere persoon in naam van u een bepaalde transactie verricht, bvb. een bankoverschrijving of online betaling, dan bekomen we vaak bepaalde persoonsgegevens omtrent die derde partij zoals de naam en voornaam.
4. Welk is de bron van uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens afkomstig van de volgende categorieën van bronnen:

 • Van uzelf in rechtstreekse zin.
 • Van een derde partij die namens u bepaalde interacties met ons aangaat.
 • Van online media- en advertentiepartners.
 • Van analytische toepassingen, waaronder Google Analytics.
 • Van financiĂ«le instellingen en andere betalingsverwerkers en -platformen.
5. Overdracht van je persoonsgegevens aan derden?

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van Lightpoint, waarbij Lightpoint zijn bedrijfsactiviteit reorganiseert, overdraagt of stopzet, of wanneer Lightpoint failliet gaat, kunnen je persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. In dat geval zal Lightpoint, indien redelijkerwijze mogelijk, proberen je vooraf op de hoogte te brengen van het feit dat wij je persoonsgegevens aan een derde overdragen. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat dit niet altijd mogelijk is, noch technisch, noch commercieel.

6. Wat zijn de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, en op welke verwerkingsgronden?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en volgens onderstaande wettelijke verwerkingsgronden:

 1. Algemene doelstellingen:
  • Voor het uitvoeren van onze overeenkomst of contractuele verplichting
   • Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw bestelling en om deze te kunnen uitleveren of u te verwittigen om deze te kunnen komen afhalen.
   • Om inzicht te hebben in uw communicatie met ons en uw aankoopgeschiedenis om u zo goed en efficiĂ«nt mogelijk te kunnen helpen.
   • Om te kunnen uitwisselen met onze zakenpartners, zoals bvb. met logistieke partners voor de uitlevering van uw bestelling.
  • In een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij
   • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
   • Om u proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten en diensten voor te stellen.
   • Om ons bedrijf optimaal te kunnen beheren.
   • Om analytische en statistische inzichten te krijgen in ons klantenbestand en onze prestaties en hoe we deze verder kunnen optimaliseren.
   • Om uw mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.
  • Met uw toestemming
   • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
   • Om u op de hoogte te houden van nieuwe merken of producten en het reilen en zeilen binnen Lightpoint en de verlichtingswereld in het algemeen.
   • Om u proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten en diensten voor te stellen.
   • Om uw mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.
  • Omwille van wettelijke verplichtingen
   • Om onze boekhouding te kunnen voeren. 
 2. Direct marketing
  Je persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor directmarketingdoeleinden indien je daar op voorhand uitdrukkelijk mee instemt ('opt-in'). Je kunt je toestemming op ieder ogenblik intrekken, gratis en zonder dat je dit hoeft te motiveren, door te klikken op de afmeldknop onderaan elke promotionele e-mail, of, als je een profiel hebt aangemaakt, door het vakje 'nieuwsbrief ontvangen' uit te vinken.

  Als je klant bent van Lightpoint, kunnen we je directmarketingmails over vergelijkbare producten en/of diensten sturen op basis van ons rechtmatig belang, en dit totdat je je uitschrijft voor deze mailings door te klikken op de afmeldknop onderaan elke promotionele e-mail. Als je een profiel hebt aangemaakt, doe je dat door het vakje 'nieuwsbrief ontvangen' uit te vinken.

 3. Profilering
  Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de werkprestaties van die natuurlijke persoon, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

  De verwerking van je persoonsgegevens kan gepaard gaan met het opstellen van profielen voor directmarketingdoeleinden, waarbij wij je bepaalde producten en aanbiedingen zullen voorstellen op basis van je eerdere aankopen.

  Je hebt het recht om op ieder ogenblik bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van profilering voor directmarketingdoeleinden. Stuur daarvoor een e-mail naar info@lightpoint.be.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartijden van uw persoonsgegevens variëren en zijn afhankelijk van de volgende criteria:

 • Zo lang je ons je toestemming geeft, bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief, voor profilering, ...
 • Zo lang als u uw toestemming verleent, bvb. voor onze nieuwsbrief.
 • Zo lang als nodig volgens wettelijke verplichtingen, bvb. de bewaartijden van facturen.
 • Zo lang als nodig volgens contractuele verplichtingen, bvb. om service en assistentie te kunnen verlenen, om de wettelijke of bijkomende garantie te bieden, om u te kunnen verwittigen i.g.v. eventuele terugroepacties, …
 • Zo lang als nodig is volgens onze bedrijfsbehoeften, bvb. om te weten wat u in het verleden bij ons aangekocht heeft en deze informatie ook aan u te kunnen blijven aanbieden, …
8. Worden uw persoonsgegevens uitgewisseld buiten de EU?

Het merendeel van onze persoonsgegevens blijven binnen de EU en EER. In sommige gevallen delen we echter persoonsgegevens met internationale organisaties en/of partijen buiten de EU, zoals internationale logistieke partners.

9. Bent u verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen?

Indien u bij ons producten of diensten wenst aan te kopen, bent u verplicht een minimum aan persoonsgegevens te bezorgen.  Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze contractuele alsook wettelijke verplichtingen niet nakomen. Eventuele optionele persoonsgegevens worden steeds als dusdanig aangegeven.

10. Welke veiligheidsmaatregelen hebben we genomen om je persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen die zowel op technisch als organisatorisch vlak geschikt zijn om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de ongeoorloofde toegang of het per ongeluk doorgeven van de persoonsgegevens aan derden, alsook de ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, te voorkomen.

Leef steeds de veiligheidsnormen na, bijvoorbeeld door ongeoorloofde toegang tot je login en toegangscode te vermijden. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op je computer, het IP-adres en de identificatiegegevens, en ook voor de vertrouwelijkheid. Lightpoint is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij.

Met het oog op de verwerking van je persoonsgegevens verlenen wij onze werknemers toegang tot je persoonsgegevens. Wij garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming doordat we onze medewerkers contractuele verplichtingen opleggen die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid

11. Wat zijn uw rechten als betrokkene in het kader van de privacywetgeving?

De privacywetgeving geeft u de volgende rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht om geĂŻnformeerd te worden omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien incorrect of incompleet.
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Het recht om inzage in uw persoonsgegevens te krijgen en hoe we deze verwerken.
 • Het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen.
 • Het recht om een persoonlijke evaluatie te verkrijgen indien u onderworpen werd aan een bepaalde automatische beslissingsvorming.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen profilering voor directmarketingdoeleinden.
12. Hoe kun je een klacht indienen?

Je hebt bovendien het recht om klacht neer te leggen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in je land van herkomst binnen de Europese Unie.

13. Gebruikt Lightpoint cookies?

Lightpoint gebruikt welbepaalde cookies.

14. Hoe gebruikt Google jouw gegevens?

Lightpoint maakt gebruikt van Google-services. Hiervoor delen we gegevens met Google. Meer informatie hierover is te vinden via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl.